top of page
Rıza Metni

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, Satış Terzisi’ne burada vereceğim kişisel verilerimi tamamen özgür irademle herhangi bir etki altında kalmaksızın verdiğimi, iş burada belirtilen kişisel verilerimin Satış Terzisi ve Aydınlatma Metninde anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine, gerekli olduğu kadarıyla üniversiteler ve eğitim kurumları gibi sertifikasyon süreci ile ilgili makamlarla paylaşılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Not: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okumak için lütfen tıklayınız.

bottom of page