top of page

Faydalarımız

Faydalarımız
 • Ölçülebilir Doğru Hedefler Tayin Ederiz
  Sunduğumuz
  Yönetim Danışmanlığı ile imkanlar ve hedefler arasında uygulanabilir bir plan tasarlamak mümkün olur. Hedefler gerçekçi olunca tüm ekibin motivasyonu da yükselir.

 

 • Verim / Performans Artırırız
  Mevcut satış ekibinizden daha fazla performans almanız mümkün. 

  Bugüne kadar bizi tercih eden müşterilerimizle yaptığımız çalışmalar, Doğru Temeller üzerinde yükselen gerçekçi hedeflerin satış ekibinin motivasyonunu artırdığını ve bunun da ciroyu pozitif etkilediğini bir çok kez ispatlamıştır. 

 • Saha Uygulamalı Satış Eğitimi ile Performans ve Kazanç Artışı Sağlarız
  Eğitim verdiğimiz ekiple sahada da birlikte çalışıyoruz. 
  Satış Koçluğu sürecinde gösterdiğimiz satış tekniklerini uygulatıyoruz. Bu sayede, hem satış profesyonelinin bireysel satış performansı yükseliyor hem de sağlanan kazanımlar kalıcı oluyor. 

 

 • Satış Oranını İyileştiririz
  Birlikte sahada çalışmanın en büyük getirisi doğru örnekleri verebilmektir. Olası engelleri öngörmek, engel önümüze çıkmadan hazırlığımızı yapmak, itirazları birlikte yönetmek sonu satışla biten bir süreç olur. Bu süreçte yaşadığımız deneyimi tüm ekip ile paylaşır, onların da satış oranlarını iyileştirmesini sağlarız.

   

 • Personel Aidiyeti Yaratırız
  Satış Terzisi'nde gerçekleştirdiğimiz kurumsal eğitimler, atölye ve birebir seanslarla kişinin bulunduğu şirketin bir parçası olduğunu hissetmesini sağlar. Kişinin uzun dönemde maddi ve manevi kazanımlarının farkına varmasını destekler.

  İş ortaklarımıza hizmet verdiğimiz süre boyunca onları anlamaya çalışıyor, duygulardan arınmadan performans kriterleri geliştiriyoruz. 

  Yöneticilerin bu performans kriterleri ile yönetmesini destekliyoruz. 

  Ekip içi adalet mekanizması çalışınca kişilerin işlerine ve yöneticilerine karşı aidiyet duygusu gelişiyor.

 • Satış Terzisi Takım Ruhu Demektir
  Eğitimlerimizde ve atölye çalışmalarımızda, ekip çalışmasının önemini özellikle vurgularız. 

  Şirket içindeki rekabetin kısır çekişmeye dönüştüğü durumlarda şirketin ilerlemesine engel olduğunu birçok örnekle gösterir ve  anlatırız. 

  Bu kısır çekişmenin kişilerin bireysel kazanımlarının önündeki en büyük engel olduğunu anlamalarını sağlarız. 

    

 • Kurum İçi İletişim Kalitesini Yükseltiriz
  Uyguladığımız eğitim programının ilk ayağında, çalışanlarla birebir seanslar düzenleriz.

  Uyguladığımız kişilik envanteri, çalışanların kişilik yapılarını tespit etmek suretiyle kendilerine en uygun satış tarzını bulmamızı sağlar. 

  Tüm ekiple yaptığımız bu çalışmalar, yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı iletişim bariyerlerini yıkar, çok net biçimde kişilerin birbirleriyle olan iletişim kalitesini artırırız.

   

 • Sürdürülebilir Başarı Yaratırız
  Satış ekibi içinde bir sistem ve satış kültürü yaratırız.  

  Bu sistem doğru işletildiği ve ihtiyaçlara göre revize edildiği sürece her ekonomide (daralan, durağan, büyüyen) devamlılık ve başarı sağlar.

   

Bu sayfayı paylaşın

bottom of page