top of page
Hizmet Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 21 Mart, 2020

 

1. Taraflar


İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Hizmet Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), Satış Terzisi Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (kısaca “Satış Terzisi” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan https://www.satisterzisi.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan tüzel veya gerçek kişi ile Satış Terzisi arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar


İşbu Sözleşme uyarınca;


Satış Terzisi: Satış Terzisi Eğitim ve Danışmanlık Limited Satış Terzisi’ni,


Site: https://www.satisterzisi.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesini,


Kullanıcı: Site üzerinde üyelik hesabı oluşturan ve/veya hizmet satın alan tüzel veya gerçek kişiyi,


Hizmet: Satış Terzisi’nin sunduğu/sağladığı yüz yüze veya online  eğitim, eğitim programı ve danışmanlık hizmetlerini,


Hizmet İlanları: Hizmete ilişkin olarak Site üzerinde eklediği ilanlar, tanıtımlar ve bilgilendirme metinlerini,


Katılımcı: Site üzerinden danışmanlık ve eğitim hizmetini satın alan ve Sözleşmeyi onaylayan gerçek veya tüzel kişidir.


Kullanıcı Hesabı: Kullanıcı’nın Site üzerinde oluşturacağı kullanıcı/üyelik hesabını,


Üyelik Hizmeti: Kullanıcı’ya Site üzerinde Kullanıcı Hesabı sağlanmasını ve bu kapsamda sunulan diğer hizmetleri ifade etmektedir.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Kullanıcı’nın Site üzerinde Kullanıcı Hesabı oluşturması ve Üyelik Hizmeti’nden yararlanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


3.2. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Satış Terzisi tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, uyarı, açıklama ve beyanlardır. Kullanıcı, işbu Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmekle, işbu Sözleşme’ye ek olarak Satış Terzisi tarafından Site üzerinde açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.


3.3. Satış Terzisi, dilediği zaman Site’de ve/veya Üyelik Hizmeti'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Satış Terzisi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Satış Terzisi tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'ya duyurulur.


3.4. Satış Terzisi tarafından Kullanıcı’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. Kullanıcı tarafından Site üzerinden Hizmet alınması halinde altyapısı iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.


Fatura Bilgileri Adı Soyadı: Adres: Telefon: E-Posta:


4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


4.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site üzerinde sunulan Üyelik Hizmeti’nden faydalanırken ve Üyelik Hizmeti ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin Site'nin faaliyet gösterdiği mobil ortam dahil her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu ve temyiz kudretini haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan veya temyiz kudretini haiz olmayan kişiler, üyelik prosedürünü tamamlamış olsa dahi, kullanıcı olarak değerlendirilmeyecektir.


4.4. Üyelik Hizmeti’nden yararlanabilmek için, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek ve Satış Terzisi tarafından belirlenen üyelik prosedürünü tamamlamak gerekir. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası kabul edilmeden ve üyelik prosedürü tamamlanmadan Üyelik Hizmeti’nden yararlanılamaz.

4.5. Kullanıcı; çalıştığı Satış Terzisi ve bu Satış Terzisi’teki pozisyonuna ilişkin bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Kullanıcı Hesabı’nı oluştururken ve/veya Üyelik Hizmeti'nden yararlanırken Satış Terzisi ile paylaştığı bütün bilgilerin doğru ve güncel olduğunu; Üyelik Hizmeti’nden yararlandığı süre boyunca söz konusu bilgilerin doğru ve güncel kalmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satış Terzisi; Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgilerin doğruluğunu ve/veya güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.


Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilerin doğru ve güncel olmaması halinde, Satış Terzisi Sözleşme’nin 7.2. maddesi uyarınca işbu Sözleşme’yi derhal feshedebileceği gibi, bu sebeple doğacak zararlarını da aynı madde hükümleri uyarınca tazmin etme hakkına sahiptir.


4.6. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 


Kullanıcı; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.7. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; Satış Terzisi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Satış Terzisi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satış Terzisi, Kullanıcı'nın, Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.8. Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya diğer Kullanıcı’lar ile gerçekleştireceği her türlü iletişimde kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı ve/veya suç içeren her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.9. Kullanıcı, Site üzerinde Satış Terzisi Kullanıcı profili oluştururken ve Kullanıcı profiline yeni içerikler eklerken, eklediği bütün içeriklerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Satış Terzisi’nin, Site üzerindeki Kullanıcı profilinde bulunan içeriklerinden dolayı hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


4.10. Satış Terzisi, Site üzerinden, Satış Terzisi'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Satış Terzisi'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.


4.11. Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Satış Terzisi tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak, Kullanıcı’nın zararlarından Satış Terzisi sorumlu değildir. Kullanıcı bu sebeple Satış Terzisi’ne herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.12. Kullanıcı, Site üzerindeki Hizmet ve/veya Hizmet İlanları’na ilişkin olarak puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir. Kullanıcı tarafından, Hizmet ve/veya Hizmet İlanları’na ilişkin olarak Site’ye eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde üçüncü kişiler tarafından da görülebilecektir.


4.13. Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lara ve/veya üçüncü kişilere Satış Terzisi ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Satış Terzisi ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini, diğer Kullanıcı’ları ve/veya Site haricindeki platformlara yönlendirmeyeceğini ve Satış Terzisi/Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. Fikri Mülkiyet Hakları


5.1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Satış Terzisi'nin telif haklarına tabi çalışmalar) Satış Terzisi’ne ait olarak ve/veya Satış Terzisi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site’yi, Satış Terzisi bilgilerini ve Satış Terzisi'nin logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Site’ye erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Satış Terzisi'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.


5.2. Satış Terzisi'nin; Site, Satış Terzisi bilgileri, Satış Terzisi telif haklarına tabi çalışmalar, Satış Terzisi ticari markaları, Satış Terzisi ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari ve teknik bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.


6. Gizlilik Politikası


Site üzerinde paylaşılan bilgilerin gizliliği ve kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara, Site’nin Gizlilik Politikası’nda yer verilmiştir. Kullanıcı, Site’ye kayıt olurken Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri de onaylamaktadır.


7. Fesih


7.1. Satış Terzisi, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya verdiği Üyelik Hizmeti’ni kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Üyelik Hizmeti’ni ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir, kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Kullanıcı ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi ve Gizlilik Politikası metnini sona erdirebilir veya değiştirebilir.


7.2. Sözleşme’nin ve/veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir hükmüne aykırı davranan veya aykırı davranacağından şüphe duyulan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, Satış Terzisi tarafından derhal üyeliğine son verilir, Satış Terzisi üzerindeki Kullanıcı profili dahil Site üzerinde paylaştığı bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Kullanıcı Sözleşmesi feshedilir.


Site üzerinde sunulan Üyelik Hizmeti’nden yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükte mevzuat hükümlerine aykırı davranan Kullanıcı, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Kullanıcılar’ın, Satış Terzisi’in, Hizmet Sağlayıcılar’ın, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve/veya yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikâyet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da tek başına sorumlu olacaktır.


Satış Terzisi, Kullanıcı’nın Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Kullanıcı’ya rücu edecektir.


7.3. Kullanıcı’nın kendi isteği ile Satış Terzisi Hesabı’nı kapatması (silmesi) halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.


7.4. Kullanıcı, Satış Terzisi Hesabı’nı tek taraflı olarak kapatsa veya üyeliği Satış Terzisi tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Satış Terzisi’ne karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.


8. Ücret İadesi


8.1. Satış Terzisi tarafından yapılacak tüm eğitim programlarında, minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirlidir. Satış Terzisi’in açmış olduğu eğitim programlarında, minimum katılımcı sayısının altında grup oluştuğunda bu eğitim programı açılmayacaktır. Ancak, Satış Terzisi kendisi isterse bu eğitim programını açabilir. 


8.2. Satış Terzisi, Kullanıcı’nın satın almış olduğu ve Satış Terzisi tarafından yapılacak eğitim programlarının minimum katılımcı sayısının yeterli olmaması dolayısıyla verilememesi durumunda, Kullanıcı’nın ödemiş olduğu ücretin tamamını kullanıcıya iade eder.


8.3. Kullanıcı’nın satın aldığı eğitim veya danışmanlık hizmeti için, belirtilen eğitim saatinden 48 saat öncesine kadar yapacağı iptallerde, ödemiş olduğu ücretin tamamını Satış Terzisi iade eder. 


8.4. Satış Terzisi tarafından belirtilen eğitim saatine 48 saat ve daha az süre kalmışken yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz. 


8.5. Kullanıcı'ya ücret iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:


8.6. Kullanıcı internet sitesi üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.


8.7. Satış Terzisi, ödenen tutarın tamamının, Kullanıcı’ya ödenmesi için, iyzico ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.


8.8. Kart ile alınmış ürün/hizmetin iadesi durumunda Satış Terzisi, iyzico ile yapmış olduğu sözleşme gereği Kullanıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz.


8.9. Satış Terzisi, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satış Terzisi ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince Kullanıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.


8.10. Kredi kartına iade, Satış Terzisi’nın iyzico tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Kullanıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


9. Sözleşme Değişiklikleri


Satış Terzisi, işbu Sözleşme ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


10. Mücbir Sebepler


Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Satış Terzisi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Satış Terzisi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satış Terzisi'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


12. Yürürlük


İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın formun altında bulunana “Kabul Ediyorum” düğmesini tıklayarak elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 

bottom of page