NEDEN SALES WARS 7x7?
  • iletisim@satisterzisi.com

NEDEN SALES WARS 7x7?


SATAN KAZANIR! 
 

Satış ekiplerinin fark yaratmaları için.

Ürün ve hizmetlerin benzerleştiği pek çok pazarda artık, ürünün kalitesi tek başına satış için yeterli değil. İyi ve sağlam bir satış ekibine ihtiyaç var. Sales Wars 7x7 ile satışa giden en kısa ve pratik yol, özel uygulamalar ve örnekler ile pekiştirilir; kalıcılık ve sürdürebilirlik sağlanır. Satış yapamadığı için motivasyonu düşen kişiler, başarmaktan keyif alan kişilere dönüşürler. Bu dönüşüm sırasında rakiplerine fark yaratan eylemlerde bulunmaya başlarlar.

Yüksek kârlı satışlar yapabilecek bir ekip yaratmak için.

İş dünyasında kâr; yatırım, gelişim, zamanında ödenen maaş ve prim demektir. Yüksek kârlı ürün satan biri değer yaratma başarısı göstermiştir. Sales Wars 7x7 ile kârlı satışlar için izlenecek yol ve yöntemler aktarılır.

Satış ekibinin kapasitesinin değerlendirilmesi için.

Satış bölümünde çalışan her kişinin ayrı bir profili ve yeterliliği vardır. Sales Wars 7x7, bireylerin güçlü yanlarından faydalanmak ve varsa eksiklerini ortalama düzeye çıkarmak üzerine kurulmuş bir sistemdir. Program öncesinde durum tespiti yapılır. Program süresince her bir satış çalışanının güçlü yönlerine odaklanarak, ekibin toplam verimliliğini artırmaya yönelik çalışılır.

Müşteri ile farklı yollardan iletişim kurabilme becerisinin arttırılması için.

Müşteriler ile sözel yöntemlerin yanı sıra görsel ve işitsel açıdan da fayda sağlayacak çoklu iletişim kanallarının kullanımına yönelik uygulamalar eğitim içeriğinin her aşamasında yer alır.

Satışçıların bireysel farkındalığının pekiştirilmesi için.

Sales Wars 7x7 eğitimi boyunca satışın ve satışçının önündeki engeller güncel örneklerle işlenir. Bunun sayesinde satışçıların her biri kendi öz değerlendirmesini yapma fırsatı bulur. Mentorluk ile desteklenen süreç dahil olmak üzere, satışçı kendi güçlü ve gelişime açık yönlerini fark eder. Hem kendi geçmiş performansını gözden geçirir, hem de geleceğe dönük neleri daha iyi yapabileceğinin farkına varır.

İtirazların ve ret cevaplarının gerçek sebeplerin bulunması ve bu bilgilerin gelecek satışlar için altyapı oluşturmasını sağlamak için.

Müşteriler kendilerine sunulan teklifi reddettiklerinde, her zaman sağlıklı geri bildirimde bulunmayabilirler. Bu itirazlar etkin bir şekilde yönetilmezse satış başarısız olabilir. Bu itirazların gizli ve gerçek sebepleri bulunarak, o anki satış başarısız bile olsa, daha sonraki satışların kazanılması için altyapı oluşturması sağlanır.

Müşteriler ve potansiyel müşteriler ile güven esaslı bir ilişki geliştirmek için.

Her müşteri mutlaka farklı sebeplerden dolayı satın alır. Ancak bilinen bir şey vardır ki güven duymadıkları hiç kimseden satın almazlar. Müşteriler ile belirli bir zaman dilimine belirli bir hedef gerçekleştirmek üzere inşa edilen güven esaslı ilişkilerin yönetilmesi gösterilir.

Kriz ortamlarında da istenen satış hedefine ulaştıracak yol haritasını belirlemek için.

Kriz dönemlerinde, panik yapmak ve fiyat düşürmek yerine müşteri analizi ve fayda sunumunun yapılandırılması gerekecektir. Bu gibi ortamlarda uygulanacak yol haritası, şirketler için özelleştirilmiş hali ile uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Satışta çalışanların yaratıcılıklarını geliştirmek, işlerine olan bağlılık ve sevgi seviyesini arttırmak için.

Satış doğası gereği sürekli gelişimi ve buna bağlı yaratıcılığı bünyesinde barındırır. Her müşteriye aynı yaklaşım gösterilmez. Hep aynı taktik ile aynı sonuçları almak mümkün değildir. İletişim kurarken ya da itirazları yönetirken mutlaka farklılık göstermek gerekir. Satış çalışanlarının bu farkındalığı kazanmaları sağlanır. Satış çalışanlarına, yaptıkları farklı uygulamalar neticesinde sağladıkları başarılar gösterilir. Böylelikle kendilerine olan inançları pekişecek, başarma duygusu ile işlerine duydukları sevgi ve bağlılık seviyesi artacaktır.

Kurum içinde satış kültürü oluşturmak için.

 

Teorik eğitimde verilen bilgilerin, mutlaka hayata geçirilmesi ve kalıcı olması amaçlanır. Bu değişim; önce bölüm içinde sonrasında şirketin tümünde iletişim kalitesine etki eder. Bireysel ve ekip verimliliğinde gözle görülür bir artış sağlanır. Elde edilen başarıların sürdürebilirliğine ve uzun vadede satış kültürünün oluşmasına katkı yapar. Satan Kazanır! O halde SalesWars 7x7’ye katılın, satışın gücü sizinle olsun